Tytuł operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-20

Działanie 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Wysokość dofinansowania operacji: 403 468,80 zł, w tym wkład z EFMiR: 302 601,60 zł.

Zakres operacji:

Modernizacja statku rybackim FRO-20 poprzez zamontowanie lub doposażenie jednostki w następujący sprzęt:

 1. Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo załogi statku;
 2. Odzież ochronna;
 3. Systemy nawigacyjne, sprzęt do łączności radiowej;
 4. System wycieraczek;
 5. Oświetlenie naw. i pokładowe;
 6. Wyciągarka kotwiczna;
 7. Pompa zęzowa;
 8. Ogrzewanie wodne;
 9. System zasilania wraz z montażem i pełnym osprzętem;
 10. Dźwig jednoramienny hydrauliczny;
 11. Drzwi hermetyczne (sterówka, toaleta);
 12. Klapy osłonowe na siłownikach zabezpieczające silnik.

Pobierz PDF