Zakup urządzeń podnoszących wartość produktów rybołówstwa niezbędnych w łańcuchu produkcyjnym oraz obrocie tymi produktami

Działanie 1.11 „Wartość dodana”

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy

Wysokość dofinansowania operacji: 391 200,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 293 400,00 zł.

Zakres operacji: Modernizacja statku rybackim FRO-20 poprzez zamontowanie lub doposażenie jednostki w następujący sprzęt:

  1. Ładowarka teleskopowa, udźwig max do 4000 kg, wysokość podnoszenia 9-12 m (urządzenie nowe);
  2. Zestaw do rozładunku oczyszczania, sortowania śledzia w tym pompa wydajność 40-80 m3/h, węże podłączeniowe szt. 2 ssący długość do 12 m, tłoczący do 6 m, separator do odsączania i sortowania ryb wys. 1700 mm, szer. 1350 mm, długość 3500 mm. (urządzenia nowe).

Pobierz PDF