Zapytanie ofertowe 01/2019/PORYBY2014-2020 na dostawę fabrycznie nowych narzędzi połowowych - sieci rybackich - dla statku rybackiego FRO-31