Różnicowanie działalności armatora statków rybackich poprzez rozbudowę budynku sklepu rybnego ze smażalnią we Fromborku

Działanie 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Wysokość dofinansowania operacji: 118 109,56 zł, w tym wkład z EFMiR: 88 582,17 zł.

Tytuł operacji: Różnicowanie działalności armatora statków rybackich poprzez rozbudowę budynku sklepu rybnego ze smażalnią we Fromborku 27.03.2019 r.

Działanie 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy Wysokość dofinansowania operacji: 118 109,56 zł, w tym wkład z EFMiR: 88 582,17 zł.

Zakres operacji:

  1. Rozbudowa budynku sklepu rybnego ze smażalnią zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem budowlanym z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz kosztorysem inwestorskim z dnia 4 października 2017 r. 2)
  2. Zakup kuchni gastronomicznej gazowej ze stali kwasoodpornej (6-8) palników.
  3. Zakup okapu centralnego skrzyniowego ze stali nierdzewnej wym. 1600x2000x450 mm. 4) Zakup okna podawczego o wym. 600x800.

Pobierz PDF