Zapytanie ofertowe 04/2019/PORYBY2014-2020 na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń do gastronomii