Zapytanie ofertowe 01/PJŻ/2019/PORYBY2014-2020 na kompleksową modernizacja statku rybackiego WSG-27 poprzez zakup i montaż urządzeń zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zdrowia, higieny i warunków pracy oraz przebudowę jednostki.