Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego WSG-27 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Tytuł operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego WSG-27 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Działanie 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu

Wysokość dofinansowania operacji: 28 920,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 21 690,00 zł.

Zakres operacji: wymiana na statku rybackim WSG-27 narzędzi połowowych na bardziej selektywne. W ramach przedmiotowej operacji zostały zakupione:

  1. Gotowa sieć sandaczowo – leszczowa, podwieszana/ wysokość 2,20m/ żyłka 0,25mm/ bok oczka 75mm/ prześwit oczka 150mm/ głębokość 30,5 oczka, dł. 30 m, szt. 14;
  2. Gotowa sieć sandaczowo – leszczowa, podwieszana/ wysokość 2,20m/ żyłka 0,5x6/ bok oczka 75mm/ prześwit oczka 150mm/ głębokość 25,5 oczka, dł. 30 m, szt. 30;
  3. Gotowa sieć sandaczowa, podwieszana/ wysokość 1,80m/ żyłka 0,23mm/ bok oczka 55mm/ prześwit oczka 110mm/ głębokość 30,5 oczka, dł. 30 m, szt. 25.

Pobierz PDF