Zapytanie ofertowe 05/2019/PORYBY2014-2020 na kompleksową modernizacja statku rybackiego FRO-31 poprzez zakup i montaż urządzeń zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zdrowia, higieny i warunków pracy.