Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-31

Działanie 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków prac.

Wysokość dofinansowania operacji: 176 284,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 132 213,00 zł.

Działanie 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

Tytuł operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-31

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Wysokość dofinansowania operacji: 176 284,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 132 213,00 zł.

Zakres operacji:

Modernizacja statku rybackim FRO-31 poprzez zamontowanie lub doposażenie jednostki w następujący sprzęt:

  • Przedmioty zapewniające bezpieczeństwo załogi statku;
  • Odzież ochronna;
  • Systemy nawigacyjne, sprzęt do łączności radiowej oraz kamery przemysłowe;
  • Wykonanie komór wypornościowych;
  • Oświetlenie naw. i pokładowe;
  • Wyciągarka do kotwicy- kabestan;
  • Przeniesienie sterówki wraz z nową instalacją hydrauliczną i elektryczną;
  • Webasto.

Tablica Informacyjna