Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-20 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Tytuł operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-20 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Działanie 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu

Wysokość dofinansowania operacji: 25 544,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 19 158,00 zł.

Tytuł operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-20 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Działanie 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu

Wysokość dofinansowania operacji: 25 544,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 19 158,00 zł.

Zakres operacji: wymiana na statku rybackim FRO-31 narzędzi połowowych na bardziej selektywne.

W ramach przedmiotowej operacji zostały zakupione:

 1. Zestaw płotów do żaka 3,0m szt. 2:
  1. Płot – grubość 235/5x3 bok oczka 24mm, długość 80m 2355/5x3.
  2. Płot/obstawka – grubość 235/5x3 bok, oczka 24mm, długość 20m.
 2. Zestaw płotów do żaka 3,5m szt. 2, cena jednostkowa 4500,00 zł:
  1. Płot – grubość 235/5x3 bok oczka 24mm, długość 80m 2355/5x3.
  2. Płot/obstawka – grubość 235/5x3 bok, oczka 24mm, długość 20m.
 3. Zestaw płotów do żaka 4,0m szt. 2:
  1. Płot – grubość 235/5x3 bok oczka 24mm, długość 80m 2355/5x3.
  2. Płot/obstawka – grubość 235/5x3 bok, oczka 24mm, długość 20m.
 4. Sieć okoniowa 0,20 oko 40mm/25,5 długość 41m/43m , szt. 23.

Tablica Informacyjna