Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego WSG-27 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Tytuł operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego WSG-27 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Działanie 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu

Wysokość dofinansowania operacji: 28 920,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 21 690,00 zł.

Czytaj więcej

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-31 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Tytuł operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa przy użyciu statku rybackiego FRO-31 na środowisko morskie poprzez zakup bardziej selektywnych narzędzi połowowych

Działanie 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu

Wysokość dofinansowania operacji: 30 920,00 zł, w tym wkład z EFMiR: 23 190,00 zł.

Czytaj więcej

Różnicowanie działalności armatora statków rybackich poprzez rozbudowę budynku sklepu rybnego ze smażalnią we Fromborku

Działanie 1.8 „Różnicowanie i nowe formy dochodów”

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Wysokość dofinansowania operacji: 118 109,56 zł, w tym wkład z EFMiR: 88 582,17 zł.

Czytaj więcej